Prosinec 2008

wzNikLa_noWá_RubriKA_na_Crazy-tiMe.bLog.cz

24. prosince 2008 v 1:27 | BlaZinQa |  ++NEWS++
...Tak co se Týče noWého BLogu CRAZY-TIME.BLOG.CZ, PráCe poStupuJe... WEškERou WOLnou chWíLi, kDy nejSEm s PřáteLi nnebo jiNde, se Wěnuji Nowé sTRáánce, ProtožE je uD2Laná dLe mýCh přeDstaw, miniM8Lně oBsahoWě... díKy noWému začáTku mě zaSe baWí psáT a PřiDáwaT čLánky... DOufáM, že SE tam Líbí i Wám ;)


  • cca Před 2 týDny zDE přiBYLa noWá ruBrika wěnoWaná neJLEpšímu fiLměčku tWiLighT/sTmíváNí ...té Se wěNuji neJwíce, ProtožE Mi wRátiLa chuť do žuRnaListiKY x)
  • můžeTe skouKnout noWé fotKy BlaZinQy (mě) xD
  • wůBEc celkowě si ProhLédněTe, co wáS zajíMá ;)
na noWé náWštěWNíky se těším Já i CRAZY-TIME.BLOG.CZ

BlaZinQa <3

→ poZměněNej DEsign: diSCo

24. prosince 2008 v 1:08 | BlaZinQa |  ++ŠATNÍK BLOGU++
→ jSEm se ROzhoDLa to Trochu PozměNit... BLOg posLEdní doboU wyPAdaL wážNě strAšně... aLEspoň kaBáteK by měL být Pěkný ...x) ←