Únor 2008

→lastní design: Strify←

26. února 2008 v 18:10 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++ŠATNÍK BLOGU++
  • sem wčera konečně změnila design, ale je nejslabší z těch wšech, páč nemám mmntálně prográmek, takže s tim co mám wzniklo aspoň tohle☻
  • mno snad se wám líbí☻

týrání zwířat!!! pomozte to zastawit!!!

25. února 2008 v 22:37 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa)
tahle holčina udělala reklamu na mym blogu, ale ji ráda podpořim!!! tohle je prostě moc!!! lidi, kdo nemáte srdce z kamene, pomozte!!! tohle se musí zastawit!!!
Jmenuji se Marcel.. Půlku svého života jsem strávil se svou celou rodinou v přírodě.. ale pak mě chytli lidé.. a teď už je to více jak 2 měsíce, co tu takhle sedím.. a přitom do mě proudí všelijaké látky, po kterých zvracím, bolí mě hlavička i celé tělíčko, mám hlad, žízeň.. špatně se mi dýchá a už vůbec se nemůžu zase volně proběhnout jako dřív.. Chybí mi má rodina... mé děti...
PROSÍM ŠIŘ DÁL NA SVŮJ BLOG TENTO SMUTNÝ PŘÍBĚH MARCELA...
STOP TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
By Lil C


The Way We Are // Takoví jsme

25. února 2008 v 22:31 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++


She Waits For Me // Čeká na mě

25. února 2008 v 22:27 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

I Don´t Believe // Nevěřím

25. února 2008 v 22:18 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

After the Rain // Po dešti

25. února 2008 v 22:16 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

Escape to the Stars // Útěk ke hvězdám

25. února 2008 v 22:06 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

Forever or Never // Navždy nebo nikdy

25. února 2008 v 22:02 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

Get Off! // Svlékni se!

25. února 2008 v 22:01 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

Silent Scream // Tichý výkřik

25. února 2008 v 21:55 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++

pařbička we Stereu

25. února 2008 v 21:49 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++MY PHOTOS++
we Stereu (16.11.07)
moe zlatíška!!!♥
↓↓↓Ewe&me↓↓↓
↓↓↓Iwush&Ewe↓↓↓
↓↓↓Iwush&me↓↓↓

→...☻mE☻...←

25. února 2008 v 21:44 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++MY PHOTOS++
tyhle fota nejsou nejnowější, ale ty new etě nemám w PC...mno...☻

How Does It Feel // Jak to vycítit

25. února 2008 v 21:33 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa) |  ++CB-texty++


The Fray - How to Save a Life

25. února 2008 v 21:24 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa)
by The Fray
"How to Save a Life"
Step one you say we need to talk
He walks you say sit down it´s just a talk
He smiles politely back at you
You stare politely right on trough
Some sort of window to your right
As he goes left and you stay right
Between the lines of fear and blame
You begin to wonder why you came
Chorus:
Where did I go wrong, I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life…
Let him know that you know best
´cause after all you know best
Try to slip past his defense
Without granting innocence
Lay down a list of what is wrong
the things you´ve told him all along
and pray to God he hears you
And pray to God he hears you!
Chorus: (1x)
As he begins to raise his voice
You´re lower yours and grant him one last choice
Drive until you lose the road
Or break with the ones you´ve followed
He will do one of two things
He will admit to everything
Or he´ll say he´s just not the same
And you´ll begin to wonder why you came
Chorus: (2x)
How to save a life… (2x)
Chorus: (2x)
How to save a life… (2x)
"Jak zachránit život"
Jeden krok, říkáš: "Musíme si promluvit."
Přichází a ty říkáš: "Sedni si, jde jen o rozhovor."
Zpětně se na tebe slušně usmívá
A ty slušně civíš přímo skrz
Na nějaký typ okna ve tvé spravedlnosti
Jak on odchází a ty zůstáváš v právu
Mezi liniemi strachu a viny
Začínáš přemýšlet, proč jsi přišla…
Refrén:
Kde jsem udělala chybu, ztratila jsem přítele
Někde v průběhu hořkosti
A mohla jsem s tebou strávit celou noc
Vím jak zachránit život…
Nech ho ať ví, že víš to nejlepší
Protože potom budeš vědět to nejlepší
Zkus poklouznou do jeho obrany
Dejme tomu bez nevinnosti
Polož seznam toho, co je špatně
Těch věcí, které mu neustále vyčítáš
A modli se k Bohu, aby tě vyslyšel
A modli se k Bohu, aby tě vyslyšel!
Refrén: (1x)
Jak začíná zvedat hlas
Jsi čím dál níž a dáváš mu naposled na vybranou
Řiď než ztratíš cestu
Nebo přestaň poslouchat ty, kterých se držíš
Udělá jednu ze dvou věcí
Buď to všechno připustí
Nebo jen řekne, že není stejný
A ty začneš přemýšlet, proč jsi přišla…
Refrén: (2x)
Jak zachránit život… (2x)
Refrén: (2x)
Jak zachránit život… (2x)

AFI - Love Like Winter

25. února 2008 v 21:22 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa)
by AFI
"Love Like Winter"
Warn your warthm to turn away!
Here it´s December, everyday.
Press your lips to the sculptures
and surely you stay (love like winter)
for of sugar and ice…I am made, I am made
Chorus:
It´s in the blood, it´s in the blood!
I met my love before I was born.
He wanted love, I taste of blood
he bit my lip and drank my war
from years before, from years before…
She exhales vanilla lace -
I barely dreamt her yesterday (yesterday)
Read the lines in the mirror trough
the lipstick trace: "Por Siempre"!
She said: "It´s seems you´re somewhere,
far away", to his face.
Chorus:
It´s in the blood, it´s in the blood!
I met my love before I was born.
She wanted love, I taste of blood
she bit my lip and drank my war
from years before, from years before…
Love like winter…oh oh…
Love like winter, winter… 3, 4!
Chorus:
It´s in the blood, it´s in the blood!
I met my love before I was born.
He wanted love, I taste of blood
he bit my lip and drank my war
from years before, from years before…
"Láska se podobá zimě"
Vyvaruj se vášnivosti odvrátit se!
Tady je každý den prosinec.
Sevři své rty do soch
a nepochybně zůstaneš (láska se podobá zimě)
kvůli cukru a ledu, z kterého jsem, z kterého jsem
Refrén:
Je to v krvi, je to v krvi!
Svou lásku jsem potkal, než jsem se narodil.
Chtěl lásku, já mám chuť na krev
kousl mě do rtu a vypil mou válku,
před roky, před roky…
Vydechuje vanilkovou šňůru -
sotva se mi o ní včera zdálo (včera)
Čtu si na zrcadle skrze
šmouhu rtěnky: "Odpusť!"
Řekla: "Vypadá to, jako bys byl někde
hodně daleko," do jeho tváře.
Refrén:
Je to v krvi, je to v krvi!
Svou lásku jsem potkal, než jsem se narodil.
Chtěla lásku, já mám chuť na krev
kousla mě do rtu a vypil mou válku,
před roky, před roky…
Láska se podobá zimě…
Láska se podobá zimě, zimě… 3, 4
Refrén:
Je to v krvi, je to v krvi!
Svou lásku jsem potkal, než jsem se narodil.
Chtěl lásku, já mám chuť na krev
kousl mě do rtu a vypil mou válku,
před roky, před roky…

AFI - Miss Murder

25. února 2008 v 21:18 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa)
by AFI
"Miss Murder"
Chorus:
Hey, Miss Murder, can I
Hey, Miss Murder, can I
make beauty stay if I
take my life?
Woah
With just a look, they shook
and heavens bowed before him.
Simply a look can break your heart.
The stars that pierce the sky,
he left them all behind,
we´re left to wonder why
he left us all behind?
Chorus:
Hey, Miss Murder, can I
Hey, Miss Murder, can I
make beauty stay if I
take my life?
Woah
Dreams of his crash won´t pass.
Oh, how they all adored him!
Beauty will last when spiraled down…
The stars that mystified
he left them all behind,
and how his children cry -
he left us all behind.
Chorus:
Hey, Miss Murder, can I
Hey, Miss Murder, can I
make beauty stay if I
take my life?
Woah
What´s the hook, the twist
within this verbose mystery?
I would gladly bet my life upon it
that the ghost you love.
Your ray of light will fizzle out without of hope.
we´re the empty set just flowing trough,
wrapped in skin, ever searching for
what we were promised…
Reaching for that gold ring we´d never let go
but who would ever let us put
their filthy hands upon it?
Chorus: (2x)
"Slečna Vražda"
Refrén:
Hey, slečno Vraždo, můžu
Hey, slečno Vraždo, můžu
zkrásnět, když
si vezmu život?
Woah
Pouhý pohled, který vytvořili,
a nebesa se před ním sklonila.
Jednoduchý pohled ti může zlomit srdce.
Hvězdy, jež propichují nebe -
všechny nechal vzadu,
jsme nuceni se ptát, proč
nás tu nechal?
Refrén:
Hey, slečno Vraždo, můžu
Hey, slečno Vraždo, můžu
zkrásnět, když
si vezmu život?
Woah
Sny z jeho ran nepominou.
Oh, jak ho zbožňovaly!
Krása bude poslední, když se svinou dolů…
Ty hvězdy, jež oklamal -
všechny nechal vzadu,
a jak jeho děti křičí -
nechal nás tu všechny.
Refrén:
Hey, slečno Vraždo, můžu
Hey, slečno Vraždo, můžu
zkrásnět, když
si vezmu život?
Woah
Co to je za hák, to lano
na tajemnou záhadu?
Chtěl bych na to rád vsadit na můj život,
že miluješ toho ducha.
Tvůj paprsek světla selže bez naděje,
jsme uvedenou prázdnotou jen se rozlévajíc,
zabalenou v kůži, každé hledání toho,
co jsme slíbili…
Natažení pro ten zlatý prsten,
který nenecháváme odejít
ale kdo by nás na to chtěl nechat vsadit
jejich špinavé ruce?
Refrén: (2x)

The Last Goodnight - Pictures of You (Pictures of Me)

25. února 2008 v 21:14 | B.L.A.Z.Y.(Barushkaaa)
by The Last Goodnight
"Pictures of You"
This is the clock´ upon the wall.
This is the story of us all.
This is the first sound of a newborn child
before he starts to crawl.
This is the war that´s never won.
This is the soldier and his gun.
This is the mother waiting by the phone
praying for her son.
Chorus:
Pictures of you,
pictures of me,
hung upon your wall for the world to see.
Pictures of you,
pictures of me,
remind us all of what we used to be.
Wooooo
There is a drug that cures it all,
blocked by the governmental wall.
We are the sciencists inside the lab
just waiting for the call.
This earthquake weather
has got me shaking inside
I´m high up and dry.
Chorus: (1x)
Confess to me, every secret moment,
every stolen promise you believed.
Confess to me, all that lies between us
all that lies between you and me.
We are the boxers in the ring.
We are the bell´s that never sing.
There is a title we can´t win - no matter
how hard we might swing…
Chorus:
Pictures of you,
pictures of me,
hung upon your wall for the world to see.
Pictures of you,
pictures of me,
remind us all of what we could have been. (2x)
What we could have been.
We could have been.
Pictures of you,
pictures of me,
remind us all of what we could have been.
What we could have been.
"Tvé portréty"
Hodiny už jsou za dveřmi.
Tohle je příběh nás všech.
Je to první zvuk novorozence
než začne lézt.
Je to nikdy nevyhraná válka.
Je to voják a jeho zbraň.
Je to matka čekající na telefonu,
modlící se za syna.
Refrén:
Tvé portréty a
mé portréty,
visí na stěně, aby je viděl svět.
Tvé portréty a
mé portréty,
nám připomínají na co jsme si zvykli.
Wooooo
Je to droga, která to vše léčí
zablokovaná vládní stěnou.
My jsme vědci uvnitř laboratoře
čekající jen na zavolání.
Tohle zemětřesení v počasí
se ve mně míchá,
jsem vysoko nad zemí a vysušený.
Refrén: (1x)
Svěř se mi, každý tajný moment,
každý odcizený slib, jemuž jsi věřila.
Přiznej se mi, se všemi lžemi mezi námi,
se všemi lžemi mezi tebou a mnou.
Jsme boxeři v ringu.
Jsme zvonem, který nikdy nebil.
Je to titul, který nemůžeme vyhrát - nezáleží
jak těžce jsme možná kolébali…
Refrén:
Tvé portréty a
mé portréty,
visí na stěně, aby je viděl svět.
Tvé portréty a
mé portréty,
nám připomínají čím můžeme být. (2x)
Čím můžeme být.
Můžeme být.
Tvé portréty a
mé portréty,
nám připomínají čím můžeme být.
Čím můžeme být