novinky na crazy-time.blog.cz

27. září 2010 v 0:14 | BlaZinQa |  ++NEWS++
Tak jsem tu po sto letech s novinkama na blogu. :D

Na CRAZY-TIME.BLOG.CZ vznikly nové rubriky:
   » INCEPTION | vše o Počátku
   » AVATAR | vše okolo filmu J.Camerona

a rozrostla se tato:
   » TWILIGHT SAGA | vše k upíří sáze

A zde máte ukázky profesionálnějších designů od doby toho posledního, který jsem zde ukázala. Všechny designy blogu CRAZY-TIME.BLOG.CZ si můžete prohlédnout TADY
 

→ duBnoveJ deSs: RpaTtz

18. dubna 2009 v 16:43 | BlaZinQa |  ++ŠATNÍK BLOGU++
→ taAk a noVej deSs je na světě..x) MysLím, že taDy je teN neJLepší, co Jsem tu kDy měLa..;) ←

NoviNKy za posLEdní 2 měSíce..xP

18. dubna 2009 v 14:27 | BlaZinQa |  ++NEWS++
LiDičkY,

daLa jsEm si paUzu, taKže byL bLOg něJakou doBu pozaStaveNej.. aLe teĎ jsEM z5 a sE mnoU i záKon.. xD
taKže noVinkY na CRAZY-TIME.BLOG.CZ - noVej deSS a noVá ruBrikA věnoVaná moJí miLovANý kaPELe "suM 41" .
Tak a taDy jDu taKy změniT dEsign.. kDyž seM už moC neChodíM, taK aspoŇ ať to tu vyPAdá k sVětu, páč sEM občAS něKdo pořáD zaBLOudí..xD

↓↓.. deSs, kteRej taM byL něCO přES měSíc ..↓↓
↓↓.. noVej dESs (oD včeRejškA).. takoVEj jaRní nu x) ..↓↓
bY BlaZinQa <3
 


twiLiGht_&_roB_paTtinSOn_<3

12. ledna 2009 v 14:31 | BlaZinQa |  ++NEWS++
→ tAak a uPoZorNění pRO faNS
"twiLighT"
a roBa paTtinSOna ♥ !!

kdo Se o tyhLe 2 "téMata" zajíMá aLespoň jaKo já a miLuJe je, paK ať se MRKne SeM !!
douFám, že SE váM tenhLe bLog Líbí Víc než "neveRgone"... x) už jEN z toHO důVodu, že si s níM dáVám větší PráCi, je přeHLEdnější a věNuju mu VELkou poZOrboSt ;)

noVej desiGn na CRAZY-TIME.BLOG.CZ ↓↓
paC a puSu,
vašE BlaZinQa <3

wzNikLa_noWá_RubriKA_na_Crazy-tiMe.bLog.cz

24. prosince 2008 v 1:27 | BlaZinQa |  ++NEWS++
...Tak co se Týče noWého BLogu CRAZY-TIME.BLOG.CZ, PráCe poStupuJe... WEškERou WOLnou chWíLi, kDy nejSEm s PřáteLi nnebo jiNde, se Wěnuji Nowé sTRáánce, ProtožE je uD2Laná dLe mýCh přeDstaw, miniM8Lně oBsahoWě... díKy noWému začáTku mě zaSe baWí psáT a PřiDáwaT čLánky... DOufáM, že SE tam Líbí i Wám ;)


  • cca Před 2 týDny zDE přiBYLa noWá ruBrika wěnoWaná neJLEpšímu fiLměčku tWiLighT/sTmíváNí ...té Se wěNuji neJwíce, ProtožE Mi wRátiLa chuť do žuRnaListiKY x)
  • můžeTe skouKnout noWé fotKy BlaZinQy (mě) xD
  • wůBEc celkowě si ProhLédněTe, co wáS zajíMá ;)
na noWé náWštěWNíky se těším Já i CRAZY-TIME.BLOG.CZ

BlaZinQa <3

Další články


Kam dál